FamilieBerichtenTop


Homepage HKV Familieberichtenpagina HKV

  1. Zoek op:   aaneengesloten tekst   alle losse woorden (AND)   één van de losse woorden (OR)
             
       leeg veld : toon alle 2950 objecten

  2. Zoeken in veld:           +    Datum geboorte:   

  3. Zoekwoord mag onderdeel van een woord zijn:       

  4. Resultaat zoekactie weergeven als: Galerij  Lijst     

  5. Resultaat zoekactie sorteren op: Achternaam/Voornaam  Recordnr.  Datum geboorte  Datum overlijden / begraven crematie      

Of toon de nieuwe objecten op internet van : 28-09-2022 (2950x)

Aantal objecten op internet: 2950
Aantal objecten op intranet: 2950
Laatste update: 30-11-2023 (20:44)

Een van de objecten
(nr. 02811):

Chris van
Klik op plaatje voor verdere informatie.

Waar wordt ZCBS nog meer gebruikt?

 
De collectie Familieberichten (FB) bevat: geboorte- trouw- en overlijdens(rouw)kaarten, bidprentjes, herinneringskaartjes, familieberichten uit de media en andere kaarten.
De tekst van de bron wordt letterlijk overgenomen. Dat betekent geen aanvullingen en/of eigen interpretaties! Dat is aan de onderzoekers. Zij kunnen mogelijk wel in de bijzonderheden vermeld worden.
Momenteel worden uitsluitend de bidprentjes en bedankkaartjes gedigitaliseerd. Incidenteel andere bronnen. Mogelijk volgen andere Familieberichten op termijn.
In breedte te grote kaarten zijn gesplitst. Onder het beeld staat hierover meer informatie.
NB. De term bidprentje dekt sedert de zestiger jaren niet meer de lading. Er voor in de plaats kwamen het bedankkaartje of gedachteniskaartje en bedankkaartjes.
In deze collectie FB is als algemene term gekozen voor het gebruik van gedachteniskaartje.
© Software ontwikkeling ZCBS: Gerard van Nes (Schagerbrug, NH)
cookie & Web storage gebruik
Versie: 4.15s

Of maak uw keuze uit het veld:

Achternaam:

Voornaam:

Plaats geboorte:

Plaats huwelijk:

Plaats Overlijden:

Datum geboorte:

 

 

Versie ZCBS/ZBBS: 29 okt 2023